Calculeren

Bij het uitvoeren van een reparatie, aanpassing of het leggen van nieuwe vloerpanelen in een bestaande situatie is het vaak een kwestie van tellen welke componenten u benodigt. De calculatie van benodigde materialen voor een nieuwe computervloer in één of meerdere ruimten, is een ander verhaal. Hierom hebben wij voor de verschillende onderconstructies een calculatie-tool ontwikkeld welke het benodigde aantal componenten berekend a.d.h.v. de lengte en breedte van uw ruimte.

Klik op het gewenste syteem of afbeelding om een calculatie van benodigde componenten uit te voeren:
Systeem: Beknopte specificaties: Afbeelding:
 

CV1

Type "Classic" onderconstructie uitgevoerd in M16
BH 66,5-205 mm (incl. 40 mm vloerpaneel) uit te voeren mét of zonder stringers

CV2

Type "Classic" onderconstructie uitgevoerd in M20
•24x2 mm: BH 112-1.225 mm (incl. 40 mm vloerpaneel) uit te voeren mét of zonder stringers
•26x3 mm: BH 665-1.675 mm (incl. 40 mm vloerpaneel) uit te voeren mét stringers

CV3

Type "KW" onderconstructie uitgevoerd in M20
•24x2 mm: BH 145-1.110 mm (incl. 40 mm vloerpaneel) uit te voeren met kokers en/of C-profielen
•26x3 mm: BH 700-1.710 mm (incl. 40 mm vloerpaneel) uit te voeren met kokers en/of C-profielen

CV4

"Classic" onderconstructie uitgevoerd in M20
•24x2 mm: BH 145-1.110 mm (incl. 40 mm vloerpaneel) uit te voeren met C-profielen
•26x3 mm: BH 700-1.710 mm (incl. 40 mm vloerpaneel) uit te voeren met C-profielen

Aandachtspunten

  • Wanneer de lengte of breedte van de ruimte een veelvoud is van 600 mm, tel dan 0,1 bij de maat op (voorbeeld: lengte 3,00 m ⇒ 3,10 m).
  • Wanneer uw ruimte bestaat uit meerdere gedeelten/hoeken, kunt u uw ruimte opdelen in meerdere rechthoeken/vierkanten.
  • Houdt altijd rekening met additionele benodigde verticale ondersteuning (vloervijzels) rond bijv. kolommen/pilaren.
  • De uitkomsten van onze calculatie-tool zijn altijd netto, dus zonder reservemateriaal. Wij adviseren u bij ruimten <75 m² uit te gaan van 10-15% reservemateriaal en bij ruimten >75 m² uit te gaan van 5-10% reservemateriaal.
  • Computervloer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane tekorten en/of overschotten n.a.v. gebruik van onze calculatie-tool. Retournering van overschotten is dan ook niet mogelijk.

Vloerpanelen

Onderconstructie

Accessoires

Montage

Calculeren

┬ę2015 Computervloer.nl - Ontwerp: Webton.nl